فهرست دسته بندی ها :

دستگاه چاپ اتوماتیک & دستگاه چاپ فلکسو با سرعت بالا

مشاهده بیشتر درباره ما

آصف احسان ، پاکستان کراچی

دستگاه در حال کار در کارخانه ما خوب و پایدار است ، سرعت دستگاه به کار بستگی دارد.

بیش